Välkommen till vårt bokningssystem för plantider!

En bokning kan göras tidigast tre dagar fram i tiden. Vi har inte möjlighet att hantera bokningar på kortare varsel.

För att kunna göra en bokning behöver du vara inloggad. 
För att få en inloggning finns två alternativ:

Kontakta föreningen på mejladress info@alvsjoaik.se 

Om din lagledare redan har ett inlogg kan denna administrera nya bokare för laget